Algemene voorwaarden 2023 weeflessen, workshops, masterclasses en begeleid weven bij Handweverij KLEE

De weeflessen, workshops en het begeleid weven wordt georganiseerd door KLEE - met de handgeweven, ook wel bekend onder de naam Handweverij KLEE of KLEE handwoven. Eva Klee, eigenaar van Handweverij KLEE, is verantwoordelijk voor de inhoud van alle aangeboden activiteiten en zal de activiteiten leiden.

 

Handweverij KLEE

NDSM-plein 21

1033 WC Amsterdam

tel: 06-11248491

email: info@metdehandgeweven.nl, hello@kleehandwovem.com

www.metdehandgeweven.nl

www.kleehandwoven.com

 

Inschrijving KvK: 34374179

BTW-nummer: NL002222810B63

 

 

1. Om u aan te melden koopt u een cursus, workshop of masterclass via de webshop van de weverij of via een samenwerkende partner. Lukt dat niet kunt u ook een mail sturen naar info@metdehandgeweven.nl of hello@kleehandwoven.com.

 

2. Na ontvangst van de betaling is de inschrijving definitief.

 

3. Na ontvangst van de betaling heeft u een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Annuleert u binnen deze termijn uw aanmelding, zal het betaalde bedrag volledig gerestitueerd worden. Annuleert u de aanmelding korter dan 14 dagen voor begin van de eerste lesdag, wordt 50% van het lesgeld ingehouden. Annuleert u de aanmelding korter dan 5 dagen voor begin van de eerste lesdag wordt 100% van het lesgeld ingehouden.

 

4. In verband met de kleine groepsgrootte van de activiteiten wordt u dringend verzocht niet later dan vier weken voor aanvang van de eerste lesdag uw betaling te annuleren.

 

5. Als u vanwege zwaarwegende omstandigheden niet deel kunt nemen aan de activiteit waar u zich voor heeft ingeschreven, wordt het inschrijfgeld omgezet in een tegoedbon en wordt in overleg naar een andere datum gezocht.

 

6. Als de cursus of workshop vanwege te weinig aanmeldingen geannuleerd wordt, wordt het betaalde inschrijfgeld omgezet in een tegoedbon.

 

7. Buitengewone omstandigheden, in het geval van of ten gevolge van brand, oorlog, nationale rouw, storm, overstroming, besmettelijke ziekte, oproer, staking, uitsluiting etc. kunnen de organisatie doen bepalen dat de cursus, workshop of het begeleid weven geheel of gedeeltelijk geannuleerd wordt. Van de reeds betaalde deelnamekosten zal 50% worden terugbetaald.

 

8. Kan de activiteit geheel of gedeeltelijk niet doorgaan vanwege ziekte of zwaarwegende omstandigheden van de docent wordt in eerste instantie gezocht naar een nieuwe datum. Mocht dat niet lukken wordt het betaalde inschrijfgeld gerestitueerd. In overleg kan besloten worden om het betaalde inschrijfgeld om te zetten in een tegoedbon.

 

9. De handweverij heeft een ongevallen aansprakelijkheidsverzekering.

 

10. Handweverij KLEE is niet verantwoordelijk voor diefstal van en/of schade aan persoonlijke eigendommen van de cursist.

 

11. Handweverij KLEE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het oplopen van ziekte ten tijde van de cursus, workshop of het begeleid weven.

 

12. Handweverij KLEE zal zich er altijd voor inzetten om bij een geschil een bemiddelende rol in te nemen en conflicten niet hoog op te laten lopen.

 

13. Na aanmelding bij een workshop, cursus of masterclass wordt uw e-mail adres opgenomen in het adressenbestand van de weverij en ontvangt u de nieuwsbrief van de weverij. Dit gebeurt ook als u zich inschrijft voor een wachtlijst. Uw (mail)adres wordt uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief. U kunt zich ten alle tijd uitschrijven.

 

 

 

Amsterdam, 1 januari 2024